Bijziendheid (myopie) bij kinderen neemt enorm toe in Nederland

donderdag 24 maart 2022

Voorkomen is beter dan genezen
Speelt mijn kind ècht voldoende buiten?

Bijziendheid (myopie) bij kinderen neemt enorm toe in Nederland. Kinderen met -6 of hoger hebben op latere leeftijd een kans van 1 op 3 om ernstig slechtziend of blind te worden! Gelukkig zijn er mogelijkheden om dit zoveel mogelijk te voorkomen: meer buiten zijn en minder lang achtereen dichtbij kijken, zoals op mobieltjes en tablets.

Een min-bril…. Is dat nou zo erg?

Bijziendheid (myopie) lijkt makkelijk op te lossen met een bril. Maar kinderen met -6 of hoger hebben op latere leeftijd de kans van 1 op 3 om ernstig slechtziend of blind te worden! Gelukkig zijn er mogelijkheden om dit zoveel mogelijk te voorkomen: meer buiten zijn en minder lang achtereen dichtbij kijken, zoals op mobieltjes en tablets.

Myopie is een afwijking van het oog waarbij een min-bril nodig is om scherp te zien. Dit komt doordat de oogbol te lang is. Hierdoor valt het brandpunt van de lichtstralen die het oog in schijnen vóór het netvlies in plaats van erop en dit zorgt voor een onscherp beeld.

Hoe ontstaat myopie?

Myopie (bijziendheid) is erfelijk bepaald. Bijziende ouders krijgen vaak kinderen die ook bijziend zijn. Uit diverse wetenschappelijke studis is echter gebleken dat het ontstaan van myopie ook afhangt van levenststijl. 

Zo draagt veel lezen (maar ook veel tijd achter beeldschermen, zoals computer of televisie) tijdens de vroege jeugd bij aan het ontstaan van bijziendheid. Ook weten we dat kinderen die tijdens hun jeugd weinig buiten spelen een hogere kans hebben om bijziend te worden.

Gevolgen van myopie

Hoge myopie (sterke bijziendheid, minimaal -6) verhoogt de kans op een oogziekte op latere leeftijd. Eén op de drie kinderen met een sterke minbril wordt later ernstig slechtziend door een oogziekte. 

De groei van het oog vindt plaats in de jeugd, maar de echte problemen ontstaan meestal pas op latere leeftijd. Complicaties komen vooral voor bij mensen met een hoge bijziendheid (brilsterkte -6 of meer) die een heel lang oog (26 mm of meer i.p.v. de normale 23 mm) hebben. Hoge bijziendheid vergroot de kans op ernstige slechtziendheid. Het gros door 
myopische maculadegeneratie, maar ze lopen ook meer kans op netvliesloslating en glaucoom.

Toename myopie

Caroline Klaver, hoogleraar epidemiologie en genetica van oogziekten aan het Erasmus MC. ‘Van de zestigers is één op de vier bijziend. Van de veertigers één op de drie. Van de twintigers één op de twee.’ En er is geen reden om aan te nemen dat het daarbij blijft. De toename is dus al zeker veertig jaar gaande, maar het is pas de laatste jaren duidelijk geworden.”

 

Myopie voorkomen

Het Oogfonds adviseert om kinderen:

  • niet langer dan een half uur achter elkaar op de tablet te laten spelen
  • minstens twee uur per dag buiten te laten zijn
  • minstens dertig centimeter afstand te laten nemen van beeldschermen zoals tablets

De 20-20-2 regel is een mooi handvat.

  • 20 minuten beeldschermwerk
  • 20 seconden in de verte kijken
  • 2 uur minimaal per dag naar buiten 

Lees meer op de website van het Oogfonds
Nieuwsgierig geworden?

Maak online gerust een 
afspraak of lees hier gerust verder.