Wat doet de orthoptist?

Wat doet een orthoptist

De werkzaamheden van de orthoptist zijn gericht op herstel en behoud van het mono- en binoculaire zien, dat wil zeggen: de gezichtsscherpte van elk oog en de samenwerking van beide ogen.

De orthoptist werkt als zelfstandig paramedisch beroepsbeoefenaar. Ons orthoptisch onderzoek is op technische punten dan ook hetzelfde als het onderzoek dat het ziekenhuis aanbiedt. Een consult of onderzoek bij het Oogzorgcentrum  Zwolle kan echter zonder verwijzing aangevraagd worden. Op dit moment geldt er een korte wachtlijst voor een orthoptisch onderzoek.

Onder het werkgebied van de orthoptist valt:

  • Voorschrijven van een bril bij kinderen na toediening van pupil verwijdende oogdruppels.
  • Onderzoek, behandeling, evaluatie, én begeleiding van cliënten met scheelziendubbelzienamblyopie (lui oog), problemen met de oogsamenwerking.
  • Onderzoek naar de oogmotoriek bij cliënten met dubbelzien als gevolg van bijvoorbeeld neurologische afwijkingen.

Oplossingsgerichte oogzorg

De orthoptist is er voor jou, om samen met jou de oogzorgen weg te nemen of te verminderen. Om dit te bereiken hanteren wij diverse onderzoeksmethodieken en gaan we indien nodig multidisciplinair te werk.

Door het bundelen van kennis weten we immers meer. Dit doen we samen met ons eigen team van orthoptisten, indien gewenst schuift een van onze optometristen aan of zullen we externe expertise inzetten om kennis te bundelen om zo tot inzichten en mogelijk een plan van aanpak te komen. Het kan zijn dat er meerdere afspraken nodig zijn voor een goede, degelijke conclusie en passend behandeladvies.

Onderzoeken van de orthoptist

De orthoptist maakt o.a. gebruik van de volgende onderzoeksmethoden: 

  • orthoptisch onderzoek: onderzoek van de oogstand, samenwerking van de ogen en de oogsterkte
  • MKH – methode van Haase
  • Fixatie disparatie
  • Utermöhlen test
  • Visuele training

Wet BIG

Het beroep van de orthoptist is opgenomen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarmee is de beschermde titel ‘orthoptist’ wettelijk erkend als professional in de (oog)gezondheidszorg. Orthoptisten hebben een vierjarige bachelor opleiding in Utrecht afgerond.

Kwaliteitsregister Paramedici

De orthoptist bij Oogzorgcentrum Zwolle is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). De orthoptist moet aan vastgestelde eisen voldoen op het gebied van werkervaring en na- en bijscholing om in het KP te worden opgenomen.

Nederlandse Vereniging van Orthoptisten

De orthoptist bij Oogzorgcentrum Zwolle is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) en blijft daarmee op de hoogte van recente ontwikkelingen en werkt volgens de gedragscode voor orthoptisten.

Graag meer weten over de oogzorg of de gezondheid van jouw ogen? 

Maak een afspraak via oogzorg.jochem@oogwereld.nl of bel ons op 038-421 5817.