Gedragscode OVN

De Gedragscode voor optometristen is één van de documenten die de OVN heeft opgesteld ter ondersteuning van de optometrist met betrekking tot professioneel gedrag.

Deze gedragscode heeft als doel uitdrukking te geven aan de beroepsethiek van de optometristen en weerspiegelt de opvattingen die binnen de beroepsgroep leven ten aanzien van hetgeen in een behoorlijke uitoefening van het beroep van optometrist behoort te worden gedaan en gelaten.

Lees hier de volledige versie van de actuele gedragscode.