Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Oogzorgcentrum Zwolle, gevestigd aan A-Plein 15, 8011 TJ Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Oogzorgcentrum Zwolle kan jouw persoonsgegevens verwerken als je gebruik maakt van onze dienstverlening, producten bij ons aanschaft of als je deze informatie zelf verstrekt bij het invullen van onze contactformulieren. Bij gebruik van onze dienstverlening, aanschaf van producten of het invullen van contactformulieren stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Oogzorgcentrum Zwolle verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens 
 • Medischegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Oogzorgcentrum Zwolle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van:

 • Oogmeetgegevens.
 • Biometrische gegevens (foto’s van het oog).
 • Genetische gegevens, zoals informatie van voorkomende oogaandoeningen in de familie en afkomst, voor bepaling en interpretatie van ooggezondheid en risicofactoren bij personen.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onderzoeken van hun kinderen bij Oogzorgcentrum Zwolle, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Door gebruik te laten maken van onze dienstverlening verklaar je rechtmatige toestemming te geven voor het laten onderzoeken van een minderjarig persoon. 

  Als je achteraf wilt dat wij persoonsgegevens van een minderjarige anonimiseren of verwijderen, neem dan contact met ons op via email@oogzorgcentrumzwolle.nl.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Oogzorgcentrum Zwolle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jouw ooggezondheid.
 • Om factoren in kaart te brengen die jouw zicht kunnen beïnvloeden (medicijngebruik bijvoorbeeld).
 • Het afhandelen van de betaling en automatische incasso’s. 
 • Het in kunnen dienen van zorgdeclaraties.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is omtrent order, producten en/of dienstverlening. 
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en orders.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om bij jou te informeren naar de tevredenheid van aangeschafte producten.
 • Gedragsanalyses op de website met als doel de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Marketing analyses.
 • Op grond van de medische wetgeving bewaartermijnen. 
 • De verplichting die wij hebben voor onze belastingaangifte.

CAMERATOEZICHT

Camerabeelden zijn enkel voor beveiligingsdoeleinden bestemd. Beelden worden 10 dagen opgeslagen en daarna volledig en automatisch verwijderd van de servers. In het geval van calamiteiten, zoals ongevallen of criminaliteit kunnen de beelden als bewijsmateriaal dienen. Beelden worden door Oogzorgcentrum Zwolle nooit op social media geplaatst. 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Oogzorgcentrum Zwolle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Oogzorgcentrum Zwolle tussen zit. 

FEEDBACK EN COMMUNICATIE

Voor feedback in relatie tot producten en diensten, reactivering, het verzenden van een melding dat een besteld product gereed is, een verzendbevestiging en een track-en-trace code hoeft Oogzorgcentrum Zwolle geen toestemming te vragen aan ‘’bestaande’’ cliënten. Oogzorgcentrum Zwolle stelt jou altijd in de gelegenheid dit te weigeren. Je kunt jezelf gratis afmelden met een opt-out link in alle digitale communicatie. Je kunt ons ook bellen of e-mailen met het verzoek jouw afmelding te verwerken. Dit verzoek mag niet geweigerd worden. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Oogzorgcentrum Zwolle bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk bepaalde bewaartermijnen rekening houdend met de belastingwet (7 jaar) en bewaartermijnen medische informatie (15 jaar). 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Oogzorgcentrum Zwolle verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Oogzorgcentrum Zwolle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Oogzorgcentrum Zwolle gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies houden bij of je al eerder op de site bent geweest en zijn noodzakelijk om de website sneller te laten werken. Wij gebruiken analytische cookies om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen. Daarbij maken wij gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij de website kunnen verbeteren. Deze informatie kan worden gebruikt voor marketing doeleinden. Google kan deze gegevens ook voor eigen doeleinden gebruiken. 

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. In onze cookieverklaring kun je meer informatie vinden over het uitschakelen en verwijderen van cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN OF AFSCHERMEN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of af te schermen zolang dit niet in strijd is met andere wetten. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oogzorgcentrum Zwolle. Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je zelf (niet een ander bedrijf) bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben over te dragen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van jouw toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar email@oogzorgcentrumzwolle.nl. Je kunt dit ook verzoeken in Oogzorgcentrum Zwolle bij één van de medewerkers. 

Om onrechtmatige verwijdering van informatie te voorkomen dien je jezelf te identificeren. Dien je de aanvraag in per mail dan vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren altijd zo snel mogelijk op jouw verzoek (wettelijke termijn reageren is 14 dagen). Oogzorgcentrum Zwolle wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

KOSTEN

De cliënt is gerechtigd door Oogzorgcentrum Zwolle vastgestelde gegevens op te vragen. Oogzorgcentrum Zwolle is bij het verstrekken van persoonsgegevens gerechtigd  verrichte diensten, waarbij deze gegevens tot stand zijn gekomen in rekening te brengen. De kosten van diensten zijn vermeld op http://www.oogzorgcentrumzwolle.nl Door gebruik te maken van onze dienstverlening ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.  

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Oogzorgcentrum Zwolle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, stuur dan een email naar email@oogzorgcentrumzwolle.nl t.a.v. de functionaris gegevensbescherming. Oogzorgcentrum Zwolle heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens intern te beveiligen: 

Organisatorische maatregelen
Het pand is voorzien van een gecertificeerd beveiligingssysteem.
Er is een beveiligingsspecialist gecontracteerd voor 24/7 beveiliging.

Personeel

 • Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. 
 • Optometristen handelen volgens de gedragscode van de OVN.
 • Orthoptisten handelen volgens de gedragscode van de NVVO.

Medewerkers worden intern geïnformeerd en getraind omtrent het verantwoord omgaan met persoonsgegevens en het naleven van de AVG om datalekken te voorkomen.

Technisch
Oogzorgcentrum Zwolle houdt internet verbindingen voor cliënten en zakelijke doeleinden strikt gescheiden. Wij beschikken over een firewall en virus protectie van zowel de providers, servers, modems en pc’s.

 • Cloud opslag is beveiligd volgens Europese GDPR normen. 
 • Beveiliging van persoonsgegevens wordt in opdracht uitbesteed en gecertificeerd beveiligd volgens de NEN7510 normen (informatiebeveiliging in de zorg). 
 • TLS (voorheen SSL) wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM en SPF zijn twee ''internetstandaarden'' die wij gebruiken om te voorkomen dat e-mails uit onze naam virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke gegevens te bemachtigen.
 • STARTTLS zorgt voor een beveiligde encryptische verbinding met ontvangende mailserver(s). Passieve aanvallers kunnen daardoor e-mails onderweg naar jou niet lezen. 
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Password management, voor optimale beveiliging van wachtwoorden.
 • Papiervernietiging volgens GDPR norm (verticale en horizontale versnippering).

DATALEK MELDEN

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van toegang tot doorgezonden, opgeslagen of andere verwerkte gegevens.

Oogzorgcentrum Zwolle heeft een meldpunt voor datalekken. Stel je een datalek vast of komt dit jou ter ore neem dan direct contact op met het meldpunt datalekken t.a.v. de Functionaris gegevensbescherming. Datalekken worden door ons gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er bijvoorbeeld gegevens van gevoelige aard zijn gelekt die leiden tot aantasting van de goede naam van Oogzorgcentrum Zwolle of gegevens, die kunnen leiden tot identiteitsfraude, spamming, diefstal en/of afpersing.

CONTACTGEGEVENS:

Oogzorgcentrum Zwolle
A-Plein 15, 8011 TJ Zwolle
Telefoon: 085 902 2882
Website: www.oogzorgcentrumzwolle.nl
Email: email@oogzorgcentrumzwolle.nl