Ervaringsverhalen

Regelmatig ontvangen wij mensen die gehinderd worden in hun dagelijkse bezigheden vanwege de gevolgen van een ongeval, burn-out of trauma.

Veelal komen deze cliënten bij onze orthoptist op het spreekuur. Het gaat hier vaak om unieke verhalen, lange voortrajecten zijn eraan vooraf gegaan en regelmatig weet men niet meer goed wat er nog voor opties zijn.

Wij ontvangen je graag,  we luisteren en leggen verbanden, wij werken samen met andere therapeuten en denken mee in oplossingen.

Of dit succesvol is kunnen onze clienten beter zelf vertellen.
Lees hier meer over dergelijke trajecten. 

Vragen over jouw situatie? Bel of mail ons gerust. 


Monique kwam bij ons na een auto-ongeval:

  • Wat was er gebeurd, hoe was je beginsituatie?

In januari 2019 heb ik een auto-ongeluk gehad waarbij ik hersenletsel had opgelopen. Ik ben gaan revalideren en vanuit de revalidatie ben ik doorverwezen naar het Oogzorgcentrum Zwolle. Het grootste probleem was dat het lezen niet lukte omdat ik wazig/dubbel zag en letter snel gingen "dansen" voor mijn ogen. Bij het traplopen had ik de volle concentratie nodig en kon ik de treden soms niet goed inschatten. Mijn evenwicht was anders en ik had snel het gevoel dat ik naar achteren viel.

  • Hoe vond je de behandeling?

De oogrevalidatie was heel duidelijk en met kleine trainingen/stapjes ervaarde ik vooruitgang. Soms was het best moeilijk om te blijven oefenen omdat de stapjes erg langzaam gingen. Vanwege Ariënne bleef ik gemotiveerd en bij elke controle was er toch telkens weer verbetering.

  • Hoe is het resultaat?

Nu aan het eind van de behandeling ben ik blij met het resultaat. Ik merk nog wel en bepaalde traagheid en meerdere handelingen tegelijk gaat nog niet heel vloeiend. Maar ik ben blij met het resultaat! Mijn zicht is verbeterd, ik kan weer grote stukken tekst lezen en opnemen. Mijn evenwicht is verbeterd, ik voel mij weer zekerder.

Mirjam Palsma, docent Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen vertelt:

  • Wat is er gebeurd, wat was je beginsituatie?

Nadat ik hersenletsel heb opgelopen na als fietser aangereden te zijn door een automobilist, had ik vele visuele klachten. Mijn ogen konden zich heel moeilijk focussen en waren continu onrustig. Verschrikkelijk vermoeiend!

Klachten die mij beperkten in vele opzichten: Ik kon mijn werk niet doen omdat het werken met beeldschermen bijna onmogelijk was; Gesprekken voeren met wie dan ook was, naast het feit dat dit op zich al zeer vermoeiend is met niet aangeboren hersenletsel (NAH) (allemaal dubbeltaken: woorden zoeken, luisteren, emoties), confronterend pijnlijk en lastig voor me, omdat ik mijn gesprekspartner niet in de ogen kon kijken zonder misselijk te worden! En dat had niets van doen met het uiterlijk van mijn gesprekspartner ;-); autorijden ging lange tijd niet en bepaalde patronen in de omgeving zorgden voor instant misselijkheidsklachten.

  • Welke behandelingen waren er gedaan voordat je hier kwam?

Voor de NAH kon ik een half jaar na het ongeluk starten met revalideren. Hier vooral aandacht uitgegaan naar het doorlopen van het ASITT* protocol. Hierbinnen was geen specifieke aandacht voor oogklachten.

Het (bijna) dagelijks tijd vrijmaken om met de oogoefeningen bezig te zijn, viel me soms zwaar. Hing vaak ook samen met de energie die ik al dan niet op een dag had. Desalniettemin altijd doorgezet en flink geoefend. Hierbij was het ook fijn steeds specifieker duidelijk te krijgen waar ik problemen mee ervaar, om vervolgens daar ook wat meer op te kunnen focussen met de oefeningen.

Onderwijl ben ik ook nog naar Utah geweest voor een NAH behandeling bij CFX kliniek, wat zeker ook een positieve bijdrage heeft geleverd. Het huiswerk van Oogzorgcentrum paste prima in het huiswerk dat ik mee had gekregen vanuit CFX en voelde me ook steeds vrijer om een en ander te combineren tot multitask-oefeningen, helpend in het herstel bij NAH.

  • Wat is het eindresultaat?

Ik werk weer (ook online lessen), ik loop weer buiten hard zonder dat ik direct bang ben om te vallen omdat ik iets over het hoofd zou kunnen zien, ik kan weer een document op een beeldscherm lezen en bewerken, en ik kan mijn gesprekspartners weer redelijk in de ogen kijken, wat contact maken toch een stuk prettiger laat verlopen etc. De eindtesten lieten mooie vooruitgangen te zien: “sportieve ogen”, aldus Ariënne.

Heb ik dan helemaal geen klachten meer? Oh zeker wel, maar ik ben nu ver genoeg om redelijk te kunnen functioneren en heb voldoende handvaten en kennis meegekregen om te blijven trainen in die gebieden die ik voor mij nog lastig zijn.

* Het aanleren van compensatiestrategieën om prikkels die slecht verdragen worden beter te kunnen hanteren in het dagelijks leven. Gewenningsoefeningen om prikkels weer als normaal te kunnen registeren en verwerken in dagelijkse activiteiten.

Ciska, maatschappelijk werker (40 jr.)  vertelt haar verhaal:

  • Wat is er gebeurd en wat was de beginsituatie?

Maart 2018 ben ik bij het schaatsen op mijn achterhoofd gevallen. Hierbij heb ik een "lichte" hersenschudding opgelopen. 

Het gevolg was dat ik dagelijks last had van hoofdpijn, en overprikkelingsklachten. Ik was overgevoelig voor o.a. licht en geluid.

Ik kon niet meer werken, niet meer deelnemen aanhet gezinsleven en aan sociale gebeurtenissen en was constant moe.

  • Welke behandelingen waren er gedaan voordat je bij ons kwam?

Ik heb vele verschillende behandelingen gehad. Tijdens het revalidatietraject bij het revalidatiecentrum is nooit gesproken over de mogelijkheid dat de klachten wellicht mede veroorzaakt konden worden doordat de ogen door de klap niet goed meer samenwerkten. Tijdens het traject bij Move The Brain is er door neurofeedbacktraining hard gewerkt aan het resetten van mijn brein. Dit heeft veel opgeleverd en daardoor kreeg ik mijn leven voor 80% terug. Echter, werd ook duidelijk dat de rest klachten wellicht veroorzaakt zouden worden door een onjuiste samenwerking van mijn ogen. Via een optometrist heb ik een bril met prismaglazen gekregen. Maar ik was nog niet tevreden. Daarnaast heb ik vele behandelingen gehad bij een manueel therapeut, acupunctuur, etc.

Ik heb de training van Ariënne als erg prettig ervaren. Soms was het lastig om elke week 5 dagen te trainen, maar de oefeningen waren goed te doen. 

Toch wel bijzonder om te ervaren dat het lichaam soms zo bijzonder en soms heftig reageert op de oog-oefeningen die je mee krijgt. De oefeningen worden goed uitgelegd en zijn goed inpasbaar in het dagelijks leven. Ook kreeg ik door de evaluatiemomenten tijdens het traject steeds een fijne bevestiging dat er sprake was van verbetering. Dit maakt dat het ook goed vol te houden was.

  • Wat is het eindresultaat?

Het eindresultaat is super! De hoofdpijn die dagelijks op de voorgrond was is nu op de achtergrond aanwezig. Er zijn zelfs dagen dat ik de hoofdpijn vergeet.

De bril die ik dagelijks moest dragen hoeft niet meer.  De prisma kan na de behandeling uit de bril. Ik kon een nieuwe bril bestellen en ik hoef de bril niet altijd meer op.

Ik weet nu waar mijn valkuilen liggen en waar ik op moet letten. Maar ook wat ik kan doen wanneer het even minder gaat. Al met al ben ik dik te tevreden.

Vragen over jouw situatie? Bel of mail ons gerust.