Orthoptische onderzoeken

De orthoptist is gericht op herstel en behoud van de gezichtsscherpte van elk oog en focust op de samenwerking tussen beide ogen. Ons orthoptisch onderzoek is op technische punten hetzelfde als het onderzoek welke het ziekenhuis aanbiedt. De orthoptist werkt als zelfstandig paramedisch beroepsbeoefenaar.

Heb ik een verwijzing nodig?

Het onderzoek kan zonder verwijzing ingepland worden. Op dit moment is er geen wachtlijst voor een orthoptisch onderzoek. Kijk in onze online agenda voor een geschikte datum. 

Er zijn diverse orthoptische onderzoeken mogelijk. Afhankelijk van uw klachten bekijken we samen met u welk onderzoek het meest passend is. 


We benoemen de meest voorkomende onderzoeken. Je kan direct een afspraak maken via de online agenda.

Orthoptisch onderzoek

Orthoptisten meten zowel volwassenen als ook kinderen vanaf de geboorte.  Orthoptisten zijn opgeleid en gespecialiseerd om de gezichtsscherpte en de samenwerking van de ogen optimaal te laten ontwikkelen en eventuele problemen te behandelen.

De ontwikkeling van de ogen vindt plaats tijdens de eerste levensjaren. Het is van essentieel belang bij afwijkingen als scheelzien, loensen, in de familie voorkomende afwijkingen, zo spoedig mogelijk te beoordelen en te behandelen.

Wat houdt het orthoptisch onderzoek in:

  • De oogstand: staan de ogen recht of is er sprake van scheelzien of een neiging tot scheelzien?
  • De oogsamenwerking: kan er diepte gezien worden met twee ogen, worden de ogen altijd goed op hetzelfde punt gericht en kan dit langere tijd vol houden worden?
  • De oogbewegingen: werken alle oogspieren goed, kunnen de ogen een bewegend voorwerp vloeiend volgen, kunnen de ogen vlot van het ene punt naar het andere punt kijken?
  • De gezichtsscherpte (detailwaarneming)
  • Extra onderzoeken voor fixatie-disparatie of prismabril.

Wat houdt het orthoptisch onderzoek < 12 jaar in:

  • De oogstand: staan de ogen recht of is er sprake van scheelzien of een neiging tot scheelzien?
  • De oogsamenwerking: kan er diepte gezien worden met twee ogen, worden de ogen altijd goed op hetzelfde punt gericht en kan dit langere tijd vol houden worden?
  • De oogbewegingen: werken alle oogspieren goed, kunnen de ogen een bewegend voorwerp vloeiend volgen, kunnen de ogen vlot van het ene punt naar het andere punt kijken?
  • de gezichtsscherpte (detailwaarneming)

De uitkomst van dit volledige onderzoek kan zijn dat jekind gebaat is bij een bril, of dat er oogoefeningen worden geadviseerd. 

De orthoptist bepaalt het juiste behandeltraject, voert diverse metingen en controles uit om de ontwikkeling van de ogen zo optimaal mogelijk te maken en te behouden. 

Orthoptisch vervolg ondezoek

Het kan zijn dat de orthoptist beslist dat er een vervolg onderzoek gepland moet worden om zo het juiste behandeltraject te kunnen beoordelen. 

Orthoptische controle

Om de ontwikkeling en voortgang van de ogen nauwgezet te kunnen volgen worden er meestal een aantal controles ingepland. Zo kan de orthoptist de ontwikkeling van de ogen zo optimaal mogelijk controleren en indien nodig bijsturen. 

Orthoptische visuele training

Uit het orthoptisch onderzoek kan blijken dat de ogen baat hebben bij een visuele training. Dit kunnen diverse methoden zijn om uw oogspieren te trainen om zo de samenwerking tussen beide ogen en dus het zicht te verbeteren.

Wat is het beste onderzoek voor mij?

Wil je graag advies welk onderzoek het beste past of wil je een afspraak maken? Neem contact op of maak een afspraak via de online agenda.

Orthoptische onderzoeken:

Orthoptisch onderzoek < 12 jaar  50 min
(+ 40 minuten indien nodig)

 €105

Orthoptisch onderzoek 60 min

 €119

Orthoptisch controle 40 minuten

 €79

Orthoptisch vervolg onderzoek 40 minuten

 €79

Orthoptisch cyclo meting 40 (+ 40 minuten druppel inwerktijd)  €79

Orthoptische controle
visuele training

 30 minuten 

 €59

Maak hier een afspraak online of bel ons op 085-9022 882.