Orthoptische onderzoeken

De orthoptist is gericht op herstel en behoud van de gezichtsscherpte van elk oog en focust op de samenwerking tussen beide ogen. Ons orthoptisch onderzoek is op technische punten hetzelfde als het onderzoek dat het ziekenhuis aanbiedt. De orthoptist werkt als zelfstandig paramedisch beroepsbeoefenaar.

Heb ik een verwijzing nodig?

Het onderzoek kan zonder verwijzing ingepland worden. Op dit moment is er een wachtlijst voor een orthoptisch onderzoek. 

Er zijn diverse orthoptische onderzoeken mogelijk. Afhankelijk van de klachten bekijken we samen met jou welk onderzoek het meest passend is. We benoemen de meest voorkomende onderzoeken. 

Orthoptisch onderzoek

Orthoptisten meten zowel volwassenen als ook kinderen vanaf de geboorte.  Orthoptisten zijn opgeleid en gespecialiseerd om de gezichtsscherpte en de samenwerking van de ogen optimaal te laten ontwikkelen en eventuele problemen te behandelen.

De ontwikkeling van de ogen vindt plaats tijdens de eerste levensjaren. Het is van essentieel belang bij afwijkingen als scheelzien, loensen en in de familie voorkomende afwijkingen, zo spoedig mogelijk te beoordelen en te behandelen.

Wat houdt een orthoptisch onderzoek precies in:

  • De oogstand: staan de ogen recht of is er sprake van scheelzien of een neiging tot scheelzien?
  • De oogsamenwerking: kan er diepte gezien worden met twee ogen, worden de ogen altijd goed op hetzelfde punt gericht en kan dit langere tijd volgehouden worden?
  • De oogbewegingen: werken alle oogspieren goed, kunnen de ogen een bewegend voorwerp vloeiend volgen, kunnen de ogen vlot van het ene punt naar het andere punt kijken?
  • De gezichtsscherpte (detailwaarneming)

De uitkomst van dit volledige onderzoek kan zijn dat jouw kind gebaat is bij een bril, of dat er oogoefeningen worden geadviseerd. 

Orthoptische controle

Om de ontwikkeling en voortgang van de ogen nauwgezet te kunnen volgen worden er meestal een aantal controles ingepland. Zo kan de orthoptist de ontwikkeling van de ogen zo optimaal mogelijk controleren en indien nodig bijsturen. 

Het kan zijn dat de orthoptist besluit dat er een vervolg onderzoek gepland moet worden om zo het juiste behandeltraject te kunnen beoordelen. 

Orthoptische visuele training

Uit het orthoptisch onderzoek kan blijken dat de ogen baat hebben bij een visuele training. Dit kunnen diverse methoden zijn om de oogspieren te trainen om zo de samenwerking tussen beide ogen en dus het zicht te verbeteren.

Lees hier verder over dit traject.

Wat houdt een neuro-visueel onderzoek in:

  • De oogstand: staan de ogen recht of is er sprake van scheelzien of een neiging tot scheelzien?
  • De oogsamenwerking: kan er diepte gezien worden met twee ogen, worden de ogen altijd goed op hetzelfde punt gericht en kan dit langere tijd volgehouden worden?
  • De oogbewegingen: werken alle oogspieren goed, kunnen de ogen een bewegend voorwerp vloeiend volgen, kunnen de ogen vlot van het ene punt naar het andere punt kijken?
  • De gezichtsscherpte (detailwaarneming)
  • Extra onderzoeken voor fixatie-disparatie of prismabril.
  • Extra onderzoeken voor visuele training

De orthoptist bepaalt het juiste behandeltraject en voert diverse testen, metingen en controles uit om de ontwikkeling van de ogen zo optimaal mogelijk te maken en te behouden. 

Wat is het beste onderzoek voor mij?

Wil je graag advies welk onderzoek het beste past of wil je een afspraak maken? Lees hier verder voor de actuele tarieven van de orthoptische onderzoeken en/of maak een afspraak via oogzorg.jochem@oogwereld.nl of bel ons op 038-421 5817..