Orthoptie

Wat doet een orthoptist

De werkzaamheden van de orthoptist zijn gericht op herstel en behoud van het mono- en binoculaire zien, dat wil zeggen: de gezichtsscherpte van elk oog en de samenwerking van beide ogen. De orthoptist werkt als zelfstandig beroepsbeoefenaar en een consult kan zonder verwijzing aangevraagd worden.

Onder het werkgebied van de orthoptist valt:

  • Voorschrijven van een bril bij kinderen na toediening van pupilverwijdende oogdruppels.
  • Onderzoek, behandeling, evaluatie, en begeleiding van cliënten met scheelzien, dubbelzien, amblyopie (lui oog), problemen met de oogsamenwerking.
  • Onderzoek naar de oogmotoriek bij cliënten met dubbelzien als gevolg van bijvoorbeeld neurologische afwijkingen.

Wet BIG

Het beroep van de orthoptist is opgenomen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarmee is de beschermde titel ‘orthoptist’ wettelijk erkend als professional in de (oog-)gezondheidszorg. Orthoptisten hebben een vierjarige bachelor opleiding in Utrecht afgerond.

Kwaliteitsregister Paramedici

De orthoptist bij Oogzorgcentrum Zwolle is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). De orthoptist moet aan vastgestelde eisen voldoen op het gebied van werkervaring en na- en bijscholing om in het KP te worden opgenomen.


Nederlandse Vereniging van Orthoptisten

De orthoptist bij Oogzorgcentrum Zwolle is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO), blijft daarmee op de hoogte van recente ontwikkelingen en werkt volgens de gedragscode voor orthoptisten. 

Wilt u graag meer weten over de oogzorg of de gezondheid van uw ogen?