Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website Oogzorgcentrum Zwolle

Voorwaarden voor gebruik
Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteer je de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Copyright notice
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Oogzorgcentrum Zwolle, bij haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder, maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders aangeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Oogzorgcentrum Zwolle. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo's die getoond worden op de site geregistreerde en niet geregistreerde merken van Oogzorgcentrum Zwolle.

Geen garantie of aansprakelijkheid
Oogzorgcentrum Zwolle heeft bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan het voorkomen dat je een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. Je kunt eventuele opmerkingen bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Oogzorgcentrum Zwolle is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die jou benaderen via deze site. Links worden aangeboden als service aan jou en het betekent niet dat Oogzorgcentrum Zwolle verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het jouw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties
Oogzorgcentrum Zwolle wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door jou aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande jouw persoonlijke informatie. Door Oogzorgcentrum Zwolle materiaal te sturen geef je aan Oogzorgcentrum Zwolle het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Oogzorgcentrum Zwolle ideeën en technieken vrij toepassen die je ons stuurt. Oogzorgcentrum Zwolle heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Oogzorgcentrum Zwolle houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Algemeen
Het staat Oogzorgcentrum Zwolle vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Oogzorgcentrum Zwolle, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.