Optometrie

Wat doet een optometrist?

Voor de gezondheid van uw ogen is de optometrist het eerste aanspreekpunt. De optometrist is makkelijk toegankelijk: u kunt er zonder verwijsbrief naar toe. Hij of zij kan u gericht adviseren of doorverwijzen naar de oogarts.

De optometrist onderzoekt de gezondheid van ogen op eventuele oogafwijkingen. De optometrist voert een optometrisch onderzoek uit, blijkt tijdens dit onderzoek dat medische behandeling nodig is, dan wordt u doorverwezen.

Een deel van de optometristen heeft, naast algemene basiskennis, een specialisatie zoals het onderzoeken en behandelen van samenwerkingsproblemen tussen de ogen (binoculair zien), het aanmeten van hulpmiddelen voor slechtzienden (low vision) of het aanmeten van speciale contactlenzen (o.a. scleralenzen).

Op regionaal niveau werken oogartsen, huisartsen en optometristen nauw samen.

Wet BIG

Het beroep van de optometrist is opgenomen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarmee is de beschermde titel ‘optometrist’ wettelijk erkend als professional in de (oog-)gezondheidszorg. Optometristen hebben ieder een vierjarige bachelor opleiding in Utrecht afgerond.

Kwaliteitsregister Paramedici

De optometrist bij Oogzorgcentrum Zwolle is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). De optometrist moet aan vastgestelde eisen voldoen op het gebied van werkervaring en na- en bijscholing om in het KP te worden opgenomen.


Optometristen Vereniging Nederland

De optometrist bij Oogzorgcentrum Zwolle is lid van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) en werken volgens de gedragscode voor optometristen. 

Wilt u graag meer weten over de oogzorg of de gezondheid van uw ogen?