Oogmeting bij kinderen

Oogmeting bij kinderen

Om scherp te kunnen zien is het belangrijk dat het licht wat het oog binnenvalt precies op het centrum in het netvlies terechtkomt. Op deze manier kan er een duidelijk beeld gevormd worden.

Bij het normale oog zorgt de breking van het licht door het hoornvlies en de lens ervoor, dat bij het zien in de verte op het netvlies een scherp beeld ontstaat. Wanneer er een brekingsafwijking aanwezig is valt dit beeld niet goed op het netvlies en is het zicht minder tot niet scherp.

Welke brilsterktes zijn er

Er zijn verschillende brekingsafwijkingen ook wel refractieafwijkingen genoemd. De meest voorkomende zijn bijziendheid, verziendheid en cilindrische afwijkingen.

Bijziendheid (minsterkte)

Wanneer het hoornvlies te bol is of het oog te lang dan worden de binnenvallende stralen te sterk gebroken. De lichtstralen vallen dan samen op een punt dat vóór het netvlies ligt. Op het netvlies zelf ontstaat geen scherp beeld; dit noemen wij bijziendheid, het wordt ook wel myopie genoemd.

Bijziendheid is te corrigeren met minglazen. Bij kinderen zien we vaak dat bijziendheid ontstaat rond het 5e tot 6e levensjaar. Vaak zien we gedurende de puberteit een toename van de bijziendheid gezien de groei van een kind en stabiliseert de bijziendheid rond het 20e levensjaar.

Verziendheid (plussterkte)

Wanneer het hoornvlies te vlak is of het oog te kort dan worden de binnenvallende stralen niet sterk genoeg gebroken. De lichtstralen vallen dan samen op een punt dat achter het netvlies ligt. Op het netvlies zelf ontstaat geen scherp beeld; dit noemen wij verziendheid, het wordt ook wel hypermetropie genoemd.

Een pasgeboren baby heeft meestal plusogen. Door de groei van het oog trekt deze verziendheid meestal vanzelf weg. Wanneer dit niet het geval is moet dit gecorrigeerd worden met plusglazen.

Soms wordt verziendheid pas later ontdekt. Doordat kinderen een zeer soepele ooglens hebben, kunnen ze deze afwijking vaak zelf corrigeren: De ooglens maakt zich dan onbewust boller. Dit kost veel inspanning, waardoor het kan zijn dat het kind in de loop van de dag hoofdpijn krijgt. Daarbij kan er een lui oog ontstaan of kan er scheelzien worden ontwikkeld.

Cilinder afwijkingen 

De vorm van de buitenkant van het oog is ook erg belangrijk om scherp te kunnen zien. Het voorste gedeelte van het oog, het hoornvlies, heeft bij een normaal oog de vorm van een voetbal. De breking van het licht is dan in alle richtingen gelijk. Wanneer de vorm in een bepaalde richting ervoor zorgt dat de ronde vorm meer begint te lijken op een rugbybal noemen wij dit een cilindrische afwijking of astigmatisme. Wij kunnen deze refractieafwijking in een bril met een cilinder corrigeren.

Wilt u graag meer weten over de gezondheid van uw ogen?