Leesproblemen / Dyslexie

Leesproblemen / Dyslexie

Leesproblemen komen op verschillende leeftijden voor. Zo hebben volwassenen en kinderen andere leesproblemen.

De oorzaak van leesproblemen bij volwassenen

De meest bekende oorzaak voor leesproblemen bij een volwassene is de veroudering van de ooglens. Het scherpstellen voor dichtbij verloopt steeds moeizamer, er is een leesbril nodig. Wanneer de sterkte geoptimaliseerd is en de leesproblemen blijven bestaan moet er gekeken worden naar de samenwerking tussen de ogen.

Leesproblemen bij kinderen

Veel kinderen hebben moeite met leren lezen. Dan wordt er al snel aan dyslexie gedacht. Vaak terecht, maar niet altijd. 

Mogelijk kost het moeite om scherp te zien op korte afstand, omdat de ogen verziend zijn. Of de ogen hebben moeite met convergeren: het naar elkaar toe trekken van de ogen bij zien op korte afstand. Het is ook mogelijk dat de oogmotoriek niet optimaal is, waardoor het lastig is om de ‘oogsprongen’ te maken die nodig zijn bij het lezen.

Er zijn dus veel verschillende oogproblemen die belemmerend kunnen zijn bij het leren lezen. 

Orthoptisch onderzoek

Alle aspecten van de samenwerking tussen de ogen worden door de orthoptist beoordeeld tijdens het orthoptisch onderzoek.

Wat wordt onderzocht:

  • de oogstand: staan de ogen recht of is er sprake van scheelzien of een neiging tot scheelzien?
  • de oogsamenwerking: kun je diepte zien met twee ogen, worden de ogen altijd goed op hetzelfde punt gericht en kun je dit langere tijd vol houden?
  • de oogbewegingen: werken alle oogspieren goed, kunnen de ogen een bewegend voorwerp vloeiend volgen, kunnen de ogen vlot van het ene punt naar het andere punt kijken?
  • de gezichtsscherpte (detailwaarneming)

De uitkomst van dit volledige onderzoek kan zijn dat iemand gebaat is bij een bril, of dat er oogoefeningen worden geadviseerd. 

Dyslexie kan er uiteraard niet mee worden verholpen, maar een kind heeft er wel baat bij als het zicht optimaal is. Laat bij twijfel altijd de ogen van je kind (onder de 12 jaar) controleren door een orthoptist.

Wil je graag meer weten over de samenwerking van jouw ogen of die van je kind?