Orthoptische onderzoeken

Binnen de orthoptie vallen de volgende onderzoeken:

  • Oogmeting bij kinderen
  • Orthoptisch onderzoek
  • Orthoptische controle
  • Cycloplegische refractie
  • Binoculaire diagnostiek

Oogmeting kind

Orthoptisten zijn wettelijk toegestaan om oogmetingen uit te voeren bij kinderen vanaf de geboorte. Het meten van de oogsterkte wordt gedaan door middel van cycloplegische refractie. Orthoptisten zijn opgeleid en gespecialiseerd om de gezichtsscherpte en de samenwerking van de ogen optimaal te laten ontwikkelen en eventuele problemen te behandelen.

Orthoptisch onderzoek/controle

De ontwikkeling van de ogen vindt plaats tijdens de eerste levensjaren. Het is dan ook essentieel bij afwijkingen als scheelzien, loensen, in de familie voorkomende afwijkingen, zo spoedig mogelijk te beoordelen en te behandelen.

Alle aspecten van de samenwerking tussen de ogen worden beoordeeld tijdens het orthoptisch onderzoek. 

Wat houdt dit onderzoek in:

  • de oogstand: staan de ogen recht of is er sprake van scheelzien of een neiging tot scheelzien?
  • de oogsamenwerking: kan het kind diepte zien met twee ogen, worden de ogen altijd goed op hetzelfde punt gericht en kan het kind dit langere tijd vol houden?
  • de oogbewegingen: werken alle oogspieren goed, kunnen de ogen een bewegend voorwerp vloeiend volgen, kunnen de ogen vlot van het ene punt naar het andere punt kijken?
  • de gezichtsscherpte (detailwaarneming)

De uitkomst van dit volledige onderzoek kan zijn dat het kind gebaat is bij een bril, of dat er oogoefeningen worden geadviseerd. 

De orthoptist bepaalt het juiste behandeltraject, voert diverse metingen en controles uit om de ontwikkeling van ogen zo optimaal mogelijk te maken en te behouden. Als er klachten zijn over binoculair dubbelzien of ogen die niet goed lijken te bewegen, wordt bij orthoptisch onderzoek gekeken wat er precies aan de hand is en of er wat aan gedaan kan worden.

Cycloplegische refractie

Een cycloplegische refractie is een oogmeting waar vooraf een druppel in beide ogen wordt gedaan. Deze druppel heeft een inwerktijd van 40 minuten en zorgt ervoor dat ogen tijdelijk niet meer kunnen accommoderen oftewel scherp stellen.

Kinderen, maar soms ook volwassenen, kunnen erg goed accommoderen, dit betekent dat de ogen onbewust een verkramping vasthouden. Door de ogen te druppelen kan de optometrist of orthoptist de daadwerkelijke sterkte nauwkeuriger bepalen. Door de druppels kan het zicht waziger worden en wordt zelfstandig autorijden afgeraden. Vergeet ook uw zonnebril niet, het licht kan de eerste tijd na het onderzoek wat fel zijn aan uw ogen. De druppels zijn na ongeveer 24 uur uitgewerkt.

Binoculaire diagnostiek

Dit is een uitgebreid onderzoek naar de samenwerking tussen de ogen. Wanneer er diverse asthenope klachten zijn zoals: hoofpijn, vermoeide ogen, lichtgevoeligheid, concentratieproblemen, dubbelzien, duizeligheid, gevoelig voor harde geluiden enz. dan is dit onderzoek aan te raden. De optometrist en/of orthoptist zal u verder onderzoek en voorzien van informatie. Bij dit onderzoek vindt ook altijd een cycloplegische refractie plaats. 

Maak een afspraak met een van onze specialisten via onze online agenda. Twijfelt u over welk onderzoek het beste voor u is, neemt u dan gerust contact met ons op, we helpen u graag.